Drumul spre nume (Editura Tehnopress 2005)

Un volum de poezii pe care îl pot oferi acum  cititorilor mei într-o variantă PDF tehnoredactată simplu: Drumul spre nume.

Publicat în Poezie | Lasă un comentariu

Cărți publicate în ultimii trei ani (2016 – 2018)

 1. Cît cer va fi (Napoca-Star, 2016)

 2. Cît îi ceru și lumea – Addenda VII (Tehnopress, 2016)

 3. Fir de-adiere (Tehnopress, 2016)

 4. Texturi (Tehnopress, 2016)

 5. Poarta Cerului (Alfa, 2017)

 6. Cît îi ceru și lumea – Addenda VIII (Alfa, 2018)

 7. Frunze de sînge, ed. III (Alfa, 2018)

 8. Stihiri (Ștef, 2018)

 9. Cît îi ceru și lumea – Addenda IX (Ștef, 2018)

 10. Urziri de zefir (Ștef, 2018)

 11. Cît îi ceru și lumea – Addenda X (Ștef, 2018)

 12. Către înger, Maria (Alfa, 2018)

 13. Rugăciunea lui Iisus – Preliminarii (Doxologia, 2017)

 14. Rugăciune V (Alfa, 2018) (Neagu Vihara)

 15. Antologie de lirică populară II (Alfa, 2018)

 16. Trei poeți japonezi – Matsuo Basho, Yosa Buson, Kobayashi Issa (Tehnopress, 2017

 17. Publius Ovidius Naso: Tristele – Din Pont (Alfa, 2018)

Publicat în Folclor, Poezie, Teologie, Traduceri | Lasă un comentariu

O apariție monumentală!

CopertaShakespeare12T

1364 pagini într-un singur volum!

Publicat în Teatru, Traduceri | Lasă un comentariu

Un prim volum de poezii în 2016!

CopertaDincolodeAstre

PagGardaDincolodeAstre

Publicat în Poezie | Lasă un comentariu

O nouă carte!

CopertaRugaciuneaUn fragment de început poate fi consultat urmarind acest link!

Publicat în Teologie | Etichetat | Lasă un comentariu

Floarea Florilor – Antologie de lirică populară – Ediţia a III-a

Coperta1

 

Coperta2

 

 

Coperta3

 

 

Publicat în Antologie de lirica, Folclor, Poezie | Etichetat | Lasă un comentariu

Un nou volum de poezii apărut în 2014

mireasma-luminii-produs_galerie_mare

 

http://www.cartearomaneasca.ro/Mireasma Luminii

Publicat în Poezie | Lasă un comentariu

Lăuntrul luminii

CopertaLLuminii

PGLLuminii

P10LLuminii

P11LLuminii

P24LLuminii

P25LLuminii

P50LLuminii

P51LLuminii

Publicat în Poezie | Lasă un comentariu

Ochi pe aripi

CopertaOchiAripi

PGOchiAripi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

Mă-nrour de rugă
cu stele
Nume-ntronînd
mă-ncrîngur cu-adîncuri
rotindu-se veşnic
Psalmul dă plasmă
lumii – o ţine
rostind-o

***
Am văzut
cu însăşi vederea
văzîndu-mă pururi
lumina dinuntrul
oricărei lumini
lumina
a tot ce-i lumină

***
Ce pot să fiu
altceva în toţi vecii
decît Doamne Isus
bucuria
a tot ce-i fiinţă

***
Acum devin rugă
acum mi se fac
oasele crengi de tămîie
carnea mea abur
acum întoarce-se-n mine
materia lumii-n lumină
acum – aripi albe! – respir
largul de bolţi de deasupra
ca pe-o mireasmă
şi – aur taboric –
cu mii de cruguri aprinse
în răsuflarea mă-nchin
a unei flori de cireş

***
Frunză pe
frunză atinge
clipă pe clipă
nemargini de lume
atingu-se-n orice nucleu –
suflarea mea se atinge
cu ruga din lucruri
genele mele cu
roua din genele
lui Dumnezeu

***
Înalt
translucid
luminat
luminînd
se vede deschisul
spaţialităţii
însăşi putinţa
de-a se deschide
făcută urzire de raze
a neţărmuririi
din Dumnezeu

***
Văd circular
izbucnirea de spaţii
sunt văzut circular
fibră cu fibră –
– atom cu atom
ca vedere văzînd
ca văzut de vedere
Privirea mea
e-un văz în lăuntrul
tuturor lucrurilor

***
Trandafir. Privesc
nu corola
cunoscîndelor lui
suavităţi
ci prezenţa
lui în el însuşi
Care mă-ncape

***
Atît să mai fiu: adiere
Din adiere mişcarea
firului ierbii
sau numai
a umbrei lui clătinare
pe-a altui
lujer de iarbă
fragedă umbră
Atît să mai fiu

***
Eşti Doamne întreg
cu toate rotind
galaxiile-aprinse
şi-n aburul firului
singur de iarbă
dintr-un zid părăsit

***
Toată sfinţia de pe pămînt
se va face Doamne o singură
inimă
va duce pînă-n înaltu-nflorit
al salcîmilor nopţii
sîngele meu

***
Transspaţial
transtemporal
trup numai ochi
şi-acoperit de aripi şi de flăcări
cu mintea una
dincolo de gînd
cu-un nume de putere
psalm făcut
şi transsubstanţialitate
intru-n centrul
de flacără al verbului
Rup tunet
imn însumi spus din cer!

Publicat în Poezie | Lasă un comentariu

Umbră de flutur

CopertaUmbraFlutur

PGUmbraFlutur

I.2
Mireasma de prun
aduce de-afară
altă tăcere.

I.6
Rîndunele.
Duc în înalturi
mireasma salcîmilor.

I.12
Căderea unei petale
s-ar putea auzi,
durînd, pe Saturn.

I.18
Slava slavei salcîmilor.
Sfînt e să fii
o mînă de pulberi.

I.22
Iordanul,
de triluri acoperit
şi bolţi de frunzişuri.

I.26
Pomul transformă-n
mireasmă realul.
Priveghetoarea – în cânt.

I.39
Se desfac toţi mugurii.
Păsări
îşi iau zboru-n azur.

II.2
Văd liniştea pietrei.
Îi aud înăuntru
-ntunericul.

II.17
Munte-n azur.
Mă umplu
de spaţii.

II.22
Umbră de flutur
pe ierbi. Nici atît
nu mi-a fost viaţa.

II.29
Pacea din pom
şi pacea din mine-s
o singură pace.

III.3
Nori trecînd.
Crucea bisericii
străbate tot cerul.

IV.7
Sprîncenele tale.
Ce lungi! Dintr-o parte
în alta de cer.

IV.31
Îngeru-mi eşti păzitor?
Mi se desfac
ceruri din umeri.

Publicat în Poezie | Etichetat | Lasă un comentariu